Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

zandsteen

afzettingsgesteente

credit: Aleš Ogorelec

Zandsteen is een klastisch afzettingsgesteente: het ontstond door erosie en daarna afzetting van vooral zandkorreltjes (0,0625 tot 2 mm diameter).

kalksteen

afzettingsgesteente

credit: James St. John

Kalksteen wordt gevormd door opeenhoping van restanten van kalkhoudende, in zee levende organismen zoals koralen, weekdieren of eencelligen met een uitwendig kalkskelet. Neergeslagen calciumcarbonaat wordt in de oceaanbodem samengedrukt en verandert zo geleidelijk in kalksteen.

marmer

metamorf gesteente

credit: Vasilyev Serge

Marmer is een gemetamorfoseerde kalksteen. Fossielen zijn in marmer niet te vinden, deze worden door de hoge druk en temperatuur vernietigd.

gneis

metamorf gesteente

credit: Lenka

Gneis is een metamorf gesteente dat je makkelijk kan herkennen aan evenwijdige maar soms onregelmatige banden. Wanneer basalt metamorfose ondergaat wordt het een (ortho)gneis.

(meta)kwartsiet

metamorf gesteente

(Meta)kwartsiet ontstond door metamorfose uit zandsteen. Het is een hard gesteente en weinig gevoelig voor erosie.

basalt

stollingsgesteente

Het donkere uitvloeiingsgesteente basalt ontstaat door een snelle stolling van lava. Door de snelheid van de stolling hebben zich geen met het blote oog zichtbare kristallen kunnen vormen. Door verdere afkoeling kan het basalt verder krimpen waardoor typerende zeshoekige zuilen ontstaan.

graniet

stollingsgesteente

credit: Dean Franklin

Graniet is een doorgaans lichtkleurig en veelvoorkomend dieptegesteente. Het grootste deel van de continentale korst bestaat uit graniet.

dioriet

stollingsgesteente

credit: Siim Sepp

Dioriet is een diepte- en ganggesteente. Het wordt gevormd in gangen en magmakamers van sommige vulkanen.

andesiet

stollingsgesteente

credit: Siim Sepp

Andesiet is een uitvloeiingsgesteente dat ontstaat door subductievulkanisme. Het is genoemd naar de Andes. Door de snelle afkoeling aan het oppervlak is de kristalgrootte van de kristallen klein.

peridotiet

stollingsgesteente

Peridotiet is een dieptegesteente rijk aan ijzer en magnesium. Het is het belangrijkste bestanddeel van de aardmantel. De peridotietmassieven, die van de Alpen via Turkije en Iran naar de Himalaya lopen, vormen het restant van de tijdens het Mesozoïcum gesloten Tethys-oceaan.

zandsteen

zandsteen

kalksteen

kalksteen

marmer

marmer

(meta)kwartsiet

(meta)kwartsiet

basalt

basalt

peridotiet

peridotiet

gneis

gneis

graniet

graniet

dioriet

dioriet

andesiet

andesiet